Hur mår du - vill du må bättre?


Vad tror du gör dig frisk - vad behöver du för att må bättre?


Hur många timmar ägnar du dig åt det varje dag?


Klientutbildning

med fokus på 


Avslappning  Smärtlindring  Kroppsmedvetenhet  Självkännedom


utifrån Rosenmetoden     Kursbeskrivning: 


13 veckor med 7 behandlingar och privata/enskilda samtals /utbildningstillfällenTema:


Andning och diafragman

Kris / trauma

Stress o stressens påverkan i kroppen

Stressrelaterade symtom

Muskelspänningar

Sömn och återhämtningKursens mål:


Genom att klienten får kunskap om sin kropp

om nervsystemet och kroppens funktioner

får kroppsmedvetenhet och självkännedom

samt får tips på verktyg till avslappning


blir kursen en hjälp / självhjälp till fysisk och psykisk hälsa och till att må bra i vardagen


Klientens historik och tolkning av den + kunskap = kan bli vägen till förändringVarför detta upplägg?


Rehabilitering tar minst 3 månader

Kroppen behöver tid och klienten behöver tålamod för att förändring ska bli möjlig

En ny vana och ett nytt sätt att hantera livet tar tid att integreras i kroppen


Täta behandlingar i början av en behandlingsperiod ger en bättre effekt och upplevelse av behandlingarna

Därefter kan behandlingarna tas med några veckors mellanrum