Under YtanKlientutbildning

med fokus på 


Avslappning  Smärtlindring  Kroppsmedvetenhet  Självkännedom


utifrån Rosenmetoden


Kursbeskrivning: 


6 privata/enskilda utbildningstillfällen

under 12 veckor


Investering 3 600 skr


Start: kontakta mig för mer information


Tema:


Andning och diafragman

Kris och trauma

Stress och stressens påverkan i kroppen

Stressrelaterade symtom

Muskelspänningar

Sömn och återhämtningKursens mål:


Genom att klienten får kunskap om sin kropp

om nervsystemet och kroppens funktioner

når kroppsmedvetenhet och självkännedom

samt får tips på verktyg till avslappning


blir kursen en hjälp / självhjälp till fysisk och psykisk hälsa och till att må bra i vardagen


Klientens historik och tolkning av den + kunskap = kan bli vägen till förändringVarför detta upplägg?


Rehabilitering tar minst 3 månader

Kroppen behöver tid och klienten behöver tålamod för att förändring ska bli möjlig

En ny vana och ett nytt sätt att hantera livet tar tid att integreras i kroppen