Metoden kan vara ett alternativ för dig som

- lider av fysisk smärta
- har muskelspänningar eller hållningsproblem
- har svårt att slappna av i en stressad vardag
- lider av sömnlöshet eller trötthet
- söker välbefinnande
- vill nå djup avslappning
- vill uppnå större kroppsmedvetande och självkännedom
- söker en fysisk eller känslomässig förändring
- har fysiska symtom som inte svarar på traditionell behandling
   t ex olika former av smärta
- när samtalsterapi kommit till en punkt där samtalet inte
   leder vidare


"Kroppen är spegeln som visar hur du mår inuti"

                                                                                  Marion Rosen


Rosenmetoden är utvecklad från sjukgymnastik av sjukgymnasten Marion Rosen (1914-2012) som arbetade som sjukgymnast under 50 år i USA. Hon hade även en bakgrund med studier i massage, avspänning och andningstekniker hos Lucy Heyer och Gustav Heyer - kollega till C G Jung


Metoden praktiseras idag i mer än 13 länder på tre olika kontinenter
Benämningen alternativ/komplementär behandling innebär att utbildningen inte kan erhållas vid statliga skolor där medicinska och psykologiska vårdutbildningar ges
Grundsynen i de komplementära behandlingsmetoderna är att se kroppen som en
helhet där det fysiska, psykiska och känslomässiga hos människan hör ihop samt att upprätthålla hälsa, inte att bota sjukdom


Fokus i behandlingen ligger på muskelspänning och andning 
Muskelspänningar är muskler i konstant arbete och som därigenom stjäl kraft och
energi och bidrar till trötthet
Muskelspänningar kan ha flera olika orsaker. De kan ha sitt ursprung monotont arbete där muskeln arbetar i/med samma mönsterrörelse under lång tid utan vila och felaktig arbetsställning
Muskelspänningen kan även vara en påverkan av emotionell stress, beteendemönster, vanor, m m

Återhållna känslor t.ex. sorg, vrede, oro och glädje som inte fått uttryckas begränsar rörligheten i muskler och leder


De muskelspänningar som vi arbetar med i Rosenmetoden är ofta omedvetna.
När vi möter svårigheter av olika slag i livet spänner vi oss för att klara av dessa
När situationen är över kan vi få slappna av men ibland stannar muskelspänningen kvar i kroppen på den omedvetna nivån 

Muskelspänningarna kan då bli orsaken till stelhet, domningar, värk och smärtor i muskler och leder
De kan även vara orsak till trötthet och sömnstörningar, ge huvudvärk, migrän, nacke o käk problem och de kan hålla kreativitet och personlighet tillbaka


Diafragman är en kupolliknande muskel/bindvävsplatta och är kroppens största
andningsorgan Den skiljer bröstkorg från bukhåla

Diafragman påverkas av stress och rädsla och av tillbakahållna känslor

Spänningar i diafragman påverkar inte bara andningen, den påverkar även matsmältningen, den kan ge olika symtom vid hjärtat, astmasymtom och ländryggsbesvär


Alla dina känslor och minnen finns lagrade i kroppen
Muskelminnen finns hos alla, outredda känslor som hållits tillbaka har påverkat både kroppen och personligheten


Terapeutens roll är att vara närvarande och möta klienten där den är just nu. Att med sina händer göra klienten medveten om var muskelspänningarna finns och att möta spänningen utan att manipulera, töja eller på annat sätt påverka spänningen
Orsaken till spänningen kan komma som ett minne eller en känsla till klienten när
muskeln slappnar av
Känslan eller händelsen var obehaglig, traumatisk och ohanterlig när den uppstod men i nuläget är den hanterbar
Kroppen släpper bara fram det som klienten är redo att hantera
Vid behov av samtal hänvisas klienten vidare till samtalsterapi


Reaktionerna under en behandling är olika
För några är den en stund av skön avslappning och närvaro "här och nu" - andra pratar, skrattar eller gråter
Metoden innebär förändring - från den person du tror att du är - till den du verkligen är Du blir mer sann mot dig själv och dina önskningar i livet
Den ger insikter som kan vara vägen till ökad balans, styrka och kreativitet

KONTAKT

Sv.mobil     +46 708 120 160


No mobil    +47 41 38 19 54

Copyright © Alla rättigheter förbehållna