Metoden kan vara ett alternativ för dig som

- lider av fysisk smärta
- har muskelspänningar eller hållningsproblem
- har svårt att slappna av i en stressad vardag
- lider av sömnlöshet eller trötthet
- söker välbefinnande
- vill nå djup avslappning
- vill uppnå större kroppsmedvetande och självkännedom
- söker en fysisk eller känslomässig förändring
- har fysiska symtom som inte svarar på traditionell behandling
   t ex olika former av smärta
- när samtalsterapi kommit till en punkt där samtalet inte
   leder vidare


"Kroppen är spegeln som visar hur du mår inuti"

                                                                                  Marion Rosen


Rosenmetoden är utvecklad från sjukgymnastik av sjukgymnasten Marion Rosen (1914-2012) som arbetade som sjukgymnast under 50 år i USA. Hon hade även en bakgrund med studier i massage, avspänning och andningstekniker hos Lucy Heyer och Gustav Heyer - kollega till C G Jung


Grundsynen i de komplementära behandlingsmetoderna är att se kroppen som en
helhet där det fysiska, psykiska och känslomässiga hos människan hör ihop samt att upprätthålla hälsa, inte att bota sjukdom


Fokus i behandlingen ligger på muskelspänning och andning 
Muskelspänningar är muskler i konstant arbete och som därigenom stjäl kraft och
energi och bidrar till trötthet
Muskelspänningar kan ha flera olika orsaker. De kan ha sitt ursprung monotont arbete där muskeln arbetar i/med samma mönsterrörelse under lång tid utan vila och felaktig arbetsställning
Muskelspänningen kan även vara en påverkan av emotionell stress, beteendemönster, vanor, m m

Återhållna känslor t.ex. sorg, vrede, oro och glädje som inte fått uttryckas begränsar rörligheten i muskler och leder


De muskelspänningar som vi arbetar med i Rosenmetoden är ofta omedvetna.
När vi möter svårigheter av olika slag i livet spänner vi oss för att klara av dessa
När situationen är över kan vi få slappna av men ibland stannar muskelspänningen kvar i kroppen på den omedvetna nivån 

Muskelspänningarna kan då bli orsaken till stelhet, domningar, värk och smärtor i muskler och leder
De kan även vara orsak till trötthet och sömnstörningar, ge huvudvärk, migrän, nacke o käk problem och de kan hålla kreativitet och personlighet tillbaka


Diafragman är en kupolliknande muskel/bindvävsplatta och är kroppens största
andningsorgan Den skiljer bröstkorg från bukhåla

Diafragman påverkas av stress och rädsla och av tillbakahållna känslor

Spänningar i diafragman påverkar inte bara andningen, den påverkar även matsmältningen, den kan ge olika symtom vid hjärtat, astmasymtom och ländryggsbesvär


Alla dina känslor och minnen finns lagrade i kroppen
Muskelminnen finns hos alla, outredda känslor som hållits tillbaka har påverkat både kroppen och personligheten


Terapeutens roll är att vara närvarande och möta klienten där den är just nu.

Att med sina händer göra klienten medveten om var muskelspänningarna finns och att möta spänningen utan att manipulera, töja eller på annat sätt påverka spänningen
Orsaken till spänningen kan komma som ett minne eller en känsla till klienten när
muskeln slappnar av
Känslan eller händelsen var obehaglig, traumatisk och ohanterlig när den uppstod men i nuläget är den hanterbar
Kroppen släpper bara fram det som klienten är redo att hantera


Reaktionerna under en behandling är olika
För några är den en stund av skön avslappning och närvaro "här och nu" - andra pratar, skrattar eller gråter
Metoden innebär förändring - från den person du tror att du är - till den du verkligen är Du blir mer sann mot dig själv och dina önskningar i livet
Den ger insikter som kan vara vägen till ökad balans, styrka och kreativitet


HUR GÅR BEHANDLINGEN TILL?


Klienten ligger på en behandlingsbänk
Terapeuten "läser av" kroppen Händerna berör muskelspänningarna och terapeuten uppmärksammar andningen och kommunicerar vad som syns
Genom beröringen blir du medveten om spänningarna och var du är spänd
Denna kommunikation med kroppen- beröring och det verbala - kan leda till avspänning


VAD GÖR MUSKELSPÄNNINGARNA MED DIG?


FYSISKT


Begränsar din fysiska rörlighet
Begränsar andningen och blodcirkulationen
Ger dig fysiska smärtor


KÄNSLOMÄSSIGT


Hindrar den spontana möjligheten till att uppleva och uttrycka känslor
Begränsar vår kreativitet och kraft samt våra resurser och upplevelser i livet


VAD HÄNDER VID AVSLAPPNING?


FYSISKT


Ökad rörlighet
Minskade smärtor
Ökad cirkulation i blod och lymfa
Förstärkt immunförsvar
Friare andning
Minskad trötthet mmKÄNSLOMÄSSIGT


Känslor som varit undertryckta kan komma till ytan och upplevas
Minnen kan aktiveras
Ökad kreativitet
Resurserna ökar - du vågar mer- uttrycker mer- gör mer


Rosenmetoden är alltså en framkallningsprocess
Från det undermedvetna till det medvetna


"Från den person du tror att du är till den person du är"
(Marion Rosen)


Denna process är inte alltid behaglig

Det kan vara smärtsamt att minnas och "känna"

Sanningen är inte alltid enkel och den är dessutom energikrävande att hålla borta med hjälp av muskelspänningar men det är mycket befriande och läkande att släppa muskelspänningarna


HUR OFTA SKA JAG TA BEHANDLING?


En behandling fortsätter efter den fysiska behandlingen
Processen är igång och den tar och behöver tid för att integreras i kroppen 

Det innebär att känslor, insikter och andra effekter av behandlingen kan kännas/upplevas


Det är individuellt hur man reagerar på en behandling och det går därför inte att göra ett fast schema för hur ett behandlingsupplägg ska se ut 

Det anpassas efter varje klient


De första 2 - 3 behandlingarna kan vara bra att planera in med kort tidsintervall 

Det kan ta tid att ta till sig möjligheten att få slappna av och det är i avslappningen något kan få möjligheten att förändras
Därefter kan det vara lämpligt med en tidsintervall på 1-2 veckor mellan behandlingarna


FYSISKA BIVERKNINGAR


Trötthet, ökad rörlighet, orkar mer, avslappning, kreativitet och smärtlindring
Smärtor kan förekomma  Orsaken är att när musklerna börjar slappna av och blodcirkulationen kommer igång, slaggprodukter mm ska avlägsnas och när en muskel slappnar av så får andra muskler ett nytt arbetssätt, då kommer det vi kallar träningsvärk  Symtomen avtar efter någon dag


Påverkan kan förekomma även på mage (diarré och täta Wc besök) och luftrör (förkylningsliknande symtom)


Även febertoppar kan förekomma - vanligt vid diagnosen fibromyalgi


PASSAR ROSENMETODEN FÖR ALLA?


Nej, 

Den är inte lämplig i akut livskris - då kan försvaret/muskelspänningen vara nödvändig för att du ska kunna fungera i situationen


Den är inte lämplig vid akuta sjukdomstillstånd


En Rosenterapeut fixar ingenting för dig men bidrar till ökad medvetenhet, fysisk och känslomässigt  Det kan skapa förändringar i ditt liv


Du blir bemött med tystnadsplikt och respekt


Jag hoppas denna information har gjort dig mer intresserad av
Rosenmetoden och framförallt i dig själv