"Under ytan finns stora och små

Under ytan finns det skratt och gråt

Det finns mycket där som händer som vi inte kan förstå

Men vi hittar alltid svaren där i botten av oss själva"


Uno Svenningsson


                                         


         

                                                                                                                                         

ROSENMETODEN


Rosenmetoden är en fysisk, muskulär behandlingsmetod som i Sverige rubriceras som kroppsorienterad psykoterapi/avspänningsmetod. (SOU 1989:62)


Metoden är godkänd som skattefri personalvårdsförmån
enligt skatteverket Dnr 130 695 844-04 1152


Rosenmetoden är registrerad/ varumärkt och är därigenom kvalitetssäkrad genom de etiska regler och de utbildningskrav som The Rosen Institute i USA har fastställt (roseninstitute.net)


Fokus i behandlingen ligger på muskelspänningar, avslappning och andning


Intentionen är att klienten ska bli medveten om sin kropp, de undanträngda känslorna som skapar spänningar och smärta i kroppen samt ge ökad fysisk och psykisk medvetenhet


Forskning visar att Rosenmetoden kan ge


- förbättrad fysisk hälsa
- förbättrad psykisk hälsa
- ökad medvetenhet om sambandet mellan kropp, känslor och tankar
- stöd i personligt växande
- utökad kraft att göra förändringar i livet


(Department of Neurobiology, Care Sciences and Soceiety Divition of Nursing. Karolinska Institutet
(Riitta Hoffren Larsson, Barbro Gustafsson, Torkel Falkenberg 2009.

Riitta Hoffren Larsson 2013.)
 "Kroppen minns det du vill glömma"


   Marion Rosen