HUR GÅR BEHANDLINGEN TILL?
Klienten ligger på en behandlingsbänk.
Terapeuten "läser av"  kroppen.
Händerna berör muskelspänningarna och terapeuten
uppmärksammar andningen och kommunicerar vad som syns.
Genom beröringen blir du  medveten om spänningarna och var du är spänd.
Denna kommunikation med kroppen- beröring och det verbala - kan leda till avspänning

VAD GÖR MUSKELSPÄNNINGARNA MED DIG?

FYSISKT

 • Begränsar din fysiska rörlighet
 • Begränsar andningen och blodcirkulationen
 • Ger dig fysiska smärtor

KÄNSLOMÄSSIGT
 • Hindrar den spontana möjligheten till att uppleva och
 • uttrycka känslor
 • Begränsar vår kreativitet och kraft samt våra resurser och upplevelser i livet

VAD HÄNDER VID AVSLAPPNING?

FYSISKT
 • Ökad rörlighet
 • Minskade smärtor
 • Ökad cirkulation i blod och lymfa
 • Förstärkt immunförsvar
 • Friare andning
 • Minskad trötthet mm

KÄNSLOMÄSSIGT
 • Känslor som varit undertryckta kan komma till ytan och
         upplevas
 • Minnen kan aktiveras
 • Ökad kreativitet
 • Resurserna ökar - du vågar mer- uttrycker mer- gör mer

Rosenmetoden är alltså en framkallningsprocess.
Från det undermedvetna till det medvetna.

"
Från den person du tror att du är till den person du är"
                                                                       (Marion Rosen)

Denna process är inte alltid behaglig. Det kan vara smärtsamt att minnas och "känna". Sanningen är inte alltid enkel och den är dessutom energikrävande att hålla borta med hjälp av muskelspänningar men det är mycket befriande och läkande att släppa muskelspänningarna

HUR OFTA SKA JAG TA BEHANDLING?
En behandling fortsätter även efter den fysiska behandlingen.
Processen är igång och den tar och behöver tid för att integreras i kroppen. Det innebär att känslor, insikter och andra effekter av behandlingen kan kännas/upplevas.
Det är individuellt hur man reagerar på en behandling och det går därför inte att göra ett fast schema för hur ett behandlingsupplägg ska se ut. Det anpassas efter varje klient.
De första 2 - 3 behandlingarna kan vara bra att planera in med kort tidsintervall. Det kan ta tid att ta till sig möjligheten att få slappna av och det är i avslappningen något kan få möjligheten att förändras.
Därefter kan det vara lämpligt med en tidsintervall på 1-2 veckor mellan behandlingarna.

FYSISKA BIVERKNINGAR

Trötthet, ökad rörlighet, orkar mer, avslappning, kreativitet och smärtlindring
Smärtor kan förekomma. Dels för att musklerna börjar slappna av och blodcirkulationen kommer igång, slaggprodukter mm ska avlägsnas och när en muskel slappnar av så får andra muskler ett nytt arbetssätt, då kommer det vi kallar träningsvärk. Symtomen avtar efter någon dag.
Påverkan kan förekomma även på mage (diarré och täta Wc besök) och luftrör (förkylningsliknande symtom)
Även febertoppar kan förekomma


PASSAR ROSENMETODEN FÖR ALLA?
Den passar inte för:
 • Psykiskt sjuka
 • Vid medicinering med psykofarmaka
 • Vid missbruk av alkohol eller narkotika (Rek. ett år utan medicinering och droger)
 • Människor i akut livskris - då kan försvaret/muskelspänningen vara nödvändig för att du ska kunna fungera i situationen
 • Akuta sjukdomstillstånd.

En Rosenterapeut fixar ingenting för dig men bidrar till ökad medvetenhet, fysisk och känslomässigt. Det kan skapa förändringar i ditt liv.
Du blir bemött med tystnadsplikt och respekt.

Jag hoppas denna information har gjort dig mer intresserad av
Rosenmetoden och framförallt i dig själv

Rosencenter | Birgitta Wahlstedt | Rosenmetoden | Behandlings Info | Aktuellt