Besökadress: (vid bokad tid)
                         Tallens Behandlingscenter
                         Frösövägen 1D
                         832 43 Frösön

        "Kroppen  minns det du  vill glömma"
                                                Marion Rosen

ROSENMETODEN

Rosenmetoden är en fysisk, muskulär behandlingsmetod som i Sverige rubriceras som kroppsorienterad psykoterapi/avspänningsmetod. (SOU 1989:62)
Metoden är godkänd som skattefri personalvårdsförmån
enligt skatteverket Dnr 130 695 844-04 1152
Rosenmetoden är registrerad/varumärkt och är därigenom kvalitetssäkrad genom de etiska regler och de utbildningskrav som The Rosen Institute i USA har fastställt
(www.rosenmethod.org)

Fokus i behandlingen ligger på muskelspänningar, avslappning
och andning
Intentionen är att klienten ska bli medveten om  sin kropp, de undanträngda känslorna som skapar spänningar och smärta i
kroppen samt ge ökad fysisk och psykisk medvetenhet.

Forskning visar att Rosenmetoden kan ge;
- förbättrad fysisk hälsa
- förbättrad  psykisk hälsa
- ökad medvetenhet om sambandet mellan kropp, känslor och
   tankar
- stöd i personligt växande
- utökad kraft att göra förändringar i livet

(Department of Neurobiology, Care Sciences and Soceiety Divition of Nursing. Karolinska Institutet
(Riitta Hoffren Larsson, Barbro Gustafsson, Torkel Falkenberg 2009.
Riitta Hoffren Larsson 2013.)

Rosencenter | Birgitta Wahlstedt | Rosenmetoden | Behandlings Info | Aktuellt