Metoden kan vara ett alternativ för dig som;
- lider av fysisk smärta
- har muskelspänningar eller hållningsproblem
- har svårt att slappna av i en stressad vardag
- lider av sömnlöshet eller trötthet
- söker välbefinnande
- vill nå djup avslappning
- vill uppnå större kroppsmedvetande och självkännedom
- söker en fysisk eller känslomässig förändring
- har fysiska symtom som inte svarar på traditionell behandling
  t ex  olika former av smärta
- när  samtalsterapi kommit till en punkt där samtalet inte
  leder vidare


                                                        "Kroppen är spegeln som visar hur du mår inuti"

                                                                                                                   Marion Rosen

Rosenmetoden är utvecklad från sjukgymnastik av sjukgymnasten Marion Rosen (1914-2012) som arbetade som sjukgymnast under 50 år i USA. Hon hade även en bakgrund med studier i massage, avspänning och andningstekniker hos Lucy Heyer och
Gustav Heyer - kollega till C G Jung.
Metoden praktiseras idag i mer än 13 länder på tre olika kontinenter.
Benämningen alternativ/komplementär behandling innebär att utbildningen inte kan erhållas vid statliga skolor där medicinska och psykologiska vårdutbildningar ges.
Grundsynen i de komplementära behandlingsmetoderna är att se kroppen som en
helhet där det fysiska, psykiska och känslomässiga hos människan hör ihop samt att upprätthålla hälsa, inte att bota sjukdom.

                       Fokus i behandlingen ligger  på muskelspänning och andning.
Muskelspänningar är muskler i konstant arbete och som därigenom stjäl kraft och
energi och bidrar till trötthet
Muskelspänningar kan ha flera olika orsaker. De kan ha sitt ursprung  monotont arbete där muskeln arbetar i/med samma mönsterrörelse under lång tid utan vila och felaktig
arbetsställning
Muskelspänningen kan även vara en påverkan av emotionell stress, beteendemönster, vanor, m m.
Återhållna känslor t.ex. sorg, vrede, oro och glädje som inte fått uttryckas begränsar rörligheten i muskler och leder

         De muskelspänningar som vi arbetar med i Rosenmetoden är ofta omedvetna.
När vi möter svårigheter av olika slag i livet spänner vi oss för att klara av dessa.
När situationen är över kan vi få slappna av men ibland stannar muskelspänningen kvar i kroppen på den omedvetna nivån. Muskelspänningarna kan då bli orsaken till stelhet, domningar, värk och smärtor i muskler och leder
De kan även vara orsak till trötthet och sömnstörningar, ge huvudvärk, migrän, nacke o käk problem och de kan hålla kreativitet och personlighet tillbaka
Diafragman är en kupolliknande muskel/bindvävsplatta och kroppens största
andningsorgan. Den skiljer bröstkorg från bukhåla. Diafragman påverkas av stress och rädsla och av tillbakahållna känslor. Spänningar i diafragman påverkar inte bara
andningen, den påverkar även matsmältningen, den kan ge olika symtom vid hjärtat, astmasymtom och ländryggsbesvär

                           Alla dina känslor och minnen finns lagrade i kroppen.
Muskelminnen finns hos alla, outredda känslor som hållits tillbaka har påverkat både kroppen och personligheten.
Terapeutens roll är att vara närvarande och möta klienten där den är just nu. Att med sina händer göra klienten medveten om var muskelspänningarna finns och att möta spänningen utan att manipulera, töja eller på annat sätt påverka spänningen
Orsaken till spänningen kan komma som ett minne eller en känsla till klienten när
muskeln slappnar av.
Känslan eller händelsen var obehaglig, traumatisk och ohanterlig när den uppstod men i nuläget är den hanterbar.
Kroppen släpper bara fram det som klienten är redo att hantera.
Vid behov av samtal hänvisas klienten vidare till samtalsterapi.

                                   Reaktionerna under en behandling är olika
För några är den en stund av skön avslappning och närvaro "här och nu" - andra pratar, skrattar eller gråter.
Metoden innebär förändring - från den person du tror att du är - till den du verkligen är
Du blir mer sann mot dig själv och dina önskningar i livet
Den ger insikter som kan vara vägen till ökad balans, styrka och kreativitet

Rosencenter | Birgitta Wahlstedt | Rosenmetoden | Behandlings Info | Aktuellt