HUR GÅR BEHANDLINGEN TILL?


Klienten ligger på en behandlingsbänk
Terapeuten "läser av" kroppen Händerna berör muskelspänningarna och terapeuten uppmärksammar andningen och kommunicerar vad som syns
Genom beröringen blir du medveten om spänningarna och var du är spänd
Denna kommunikation med kroppen- beröring och det verbala - kan leda till avspänning


VAD GÖR MUSKELSPÄNNINGARNA MED DIG?


FYSISKT


Begränsar din fysiska rörlighet
Begränsar andningen och blodcirkulationen
Ger dig fysiska smärtor


KÄNSLOMÄSSIGT


Hindrar den spontana möjligheten till att uppleva och uttrycka känslor
Begränsar vår kreativitet och kraft samt våra resurser och upplevelser i livet


VAD HÄNDER VID AVSLAPPNING?


FYSISKT


Ökad rörlighet
Minskade smärtor
Ökad cirkulation i blod och lymfa
Förstärkt immunförsvar
Friare andning
Minskad trötthet mmKÄNSLOMÄSSIGT


Känslor som varit undertryckta kan komma till ytan och upplevas
Minnen kan aktiveras
Ökad kreativitet
Resurserna ökar - du vågar mer- uttrycker mer- gör mer


Rosenmetoden är alltså en framkallningsprocess
Från det undermedvetna till det medvetna


"Från den person du tror att du är till den person du är"
(Marion Rosen)


Denna process är inte alltid behaglig

Det kan vara smärtsamt att minnas och "känna" Sanningen är inte alltid enkel och den är dessutom energikrävande att hålla borta med hjälp av muskelspänningar men det är mycket befriande och läkande att släppa muskelspänningarna


HUR OFTA SKA JAG TA BEHANDLING?


En behandling fortsätter efter den fysiska behandlingen
Processen är igång och den tar och behöver tid för att integreras i kroppen  Det innebär att känslor, insikter och andra effekter av behandlingen kan kännas/upplevas


Det är individuellt hur man reagerar på en behandling och det går därför inte att göra ett fast schema för hur ett behandlingsupplägg ska se ut  Det anpassas efter varje klient


De första 2 - 3 behandlingarna kan vara bra att planera in med kort tidsintervall  Det kan ta tid att ta till sig möjligheten att få slappna av och det är i avslappningen något kan få möjligheten att förändras
Därefter kan det vara lämpligt med en tidsintervall på 1-2 veckor mellan behandlingarna


FYSISKA BIVERKNINGAR


Trötthet, ökad rörlighet, orkar mer, avslappning, kreativitet och smärtlindring
Smärtor kan förekomma  Dels för att musklerna börjar slappna av och blodcirkulationen kommer igång, slaggprodukter mm ska avlägsnas och när en muskel slappnar av så får andra muskler ett nytt arbetssätt, då kommer det vi kallar träningsvärk  Symtomen avtar efter någon dag
Påverkan kan förekomma även på mage (diarré och täta Wc besök) och luftrör (förkylningsliknande symtom)
Även febertoppar kan förekomma - vanligt vid diagnosen fibromyalgi


PASSAR ROSENMETODEN FÖR ALLA?


Nej, 

Den är inte lämplig
vid medicinering med psykofarmaka
vid missbruk av alkohol eller narkotika (Rek. ett år utan medicinering och droger)

i akut livskris - då kan försvaret/muskelspänningen vara nödvändig för att du ska kunna fungera i situationen
vid akuta sjukdomstillstånd


En Rosenterapeut fixar ingenting för dig men bidrar till ökad medvetenhet, fysisk och känslomässigt 

Det kan skapa förändringar i ditt liv
Du blir bemött med tystnadsplikt och respekt


Jag hoppas denna information har gjort dig mer intresserad av
Rosenmetoden och framförallt i dig själv


KONTAKT

Sv.mobil     +46 708 120 160


No mobil    +47 41 38 19 54

Copyright © Alla rättigheter förbehållna